Bảo hiểm y tế của Bảo Việt: Điều gì cho bạn?

Bảo hiểm y tế của Bảo Việt: Điều gì cho bạn?

Bảo hiểm y tế là một khía cạnh thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta, và điều quan trọng là phải hiểu được lợi ích của các chính sách trước khi chúng tôi đăng ký. Bảo Việt là một trong những nhà cung cấp bảo hiểm hàng đầu trên thị trường, và chính sách…

Vai Trò Của Bảo Hiểm Với Đời Sống Kinh Tế – Xã Hội

Vai Trò Của Bảo Hiểm Với Đời Sống Kinh Tế – Xã Hội

 Trong đà phát triển của nền kinh tế hiện nay, Bảo hiểm ngày càng chứng mính được vai trò quan trọng của mình đối với đời sống kinh tế xã hội. Vai trò quan trọng của bảo hiểm với tư cách là một loại hình dịch vụ tài chính và là một trong những cơ…

Phân Loại Các Loại Hình Bảo Hiểm

Phân Loại Các Loại Hình Bảo Hiểm

 So với thời điểm sơ khai của hoạt động bảo hiểm với chỉ duy nhất một loại hình bảo hiểm là bảo hiểm hàng hải thì đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều các loại hình bảo hiểm khác nhau được khai thác phục vụ cho mọi mặt đời sống xã hội. Để quản…

Rủi Ro Và Những Khái Niệm Liên Quan Trong Bảo Hiểm

Rủi Ro Và Những Khái Niệm Liên Quan Trong Bảo Hiểm

Rủi ro là khái niệm đầu tiên cần đề cập khi nói về bảo hiểm vì rủi ro và bảo hiểm gắn liền với nhau như hình với bóng, có rủi ro mới có bảo hiểm. Vậy rủi ro là gì? 1.  Định nghĩa: Rủi ro là một điều không may mắn, không lường trước…