Bảo Việt K-Care

Bên cạnh những ảnh hưởng về thể chất và tinh thần, những người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thường phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế. Hơn lúc nào hết, họ cần có thêm chi phí hỗ trợ điều trị, chi trả tiền thuốc và các khoản chi phí không tên khác. Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Ung thư – Bảo Việt K-Care của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt là lựa chọn tối ưu giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về chi phí chữa trị bệnh ung thư, an tâm lựa chọn những giải pháp điều trị tốt nhất mà không cần phải lo nghĩ về gánh nặng tài chính.

Ưu điểm nổi bật của sản phẩm

• Quyền lợi bảo hiểm được chi trả theo phương thức khoán trọn gói khách hàng

• Quyền lợi bảo hiểm được chi trả ngay sau lần chẩn đoán đầu tiên để khách hàng yên tâm điều trị.

• Số tiền bảo hiểm hấp dẫn và có nhiều sự lựa chọn : từ 292 triệu đến 1,17 tỷ đồng.

• Phí bảo hiểm hấp dẫn với thủ tục tham gia đơn giản và thuận tiện , không bắt buộc khám sức khỏe tổng quát.

• Phí bảo hiểm không thay đổi trong suốt 5 năm.

Đăng ký tư vấn