Các sản phẩm khác

Chia sẻ những lo lắng cùng bạn và gia đình, các sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm chi phí y tế và phẫu thuật … của Bảo Việt sẽ bảo vệ và hỗ trợ cho bạn và người thân 24/7, giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả và an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

 

Bảo hiểm chi phí y tế & vận chuyển cấp cứu

–  Quyền lợi chi phí y tế: Người được bảo hiểm (NĐBH) được bồi thường trong trường hợp ốm đau và/hoặc thương tật thân thể theo phạm vi của chương  trình đã lựa chọn.

 –  Quyền lợi vận chuyển cấp cứu:

  +  Chương trình A, B: Khi đi ra khỏi nơi cư trú trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, NĐBH sẽ được hỗ trợ nhắn tin khẩn cấp cho người nhà, cung cấp các thông tin về dịch vụ y tế, bảo lãnh viện phí, thu xếp thanh toán chi phí vận chuyển cấp cứu, hồi hương y tế cấp cứu, hồi hương thi hài.

  +  Chương trình C, D, E: Cung cấp dịch vụ cho NĐBH khi ra khỏi nơi cư trú và trong phạm vi lãnh thổ của chương trình lựa chọn: Hỗ trợ dịch vụ du lịch, hỗ trợ y tế bao gồm: tư vấn thông tin, xếp lịch khám, cung cấp thuốc đặc trị, bảo lãnh viện phí, thu xếp thanh toán chi phí vận chuyển cấp cứu, hồi hương y tế cấp cứu, hồi hương thi hài, thăm người thân.

Bảo hiểm kết hợp con người

 –  Điều kiện A:  Bảo hiểm trường hợp NĐBH chết do ốm đau, bệnh tật

 –  Điều kiện B: Bảo hiểm trường hợp NĐBH chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn

 –  Điều kiện C: Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật do ốm đau, bệnh tât, thai sản

Bảo hiểm trợ cấp nằm viện & phẫu thuật

Trợ cấp tiền nằm viện và/hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn, thai sản.

Bảo hiểm tai nạn con người 24/7

Bồi thường trong trường hợp NĐBH bị tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, mức trách nhiệm tối đa lên tới 100 triệu đồng.

Bảo hiểm tai nạn con người mức cao (Mức trách nhiệm lên tới hàng tỷ đồng)

Bồi thường trong trường hợp NĐBH bị tử vong hoặc thương tật  thân thể do tai nạn, chi phí y tế do tai nạn. Khách hàng có thể lựa chọn thêm quyền lợi mở rộng có tính phí: Trợ cấp tuần, Dịch vụ cứu trợ áp dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc toàn thế giới.

Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

Bồi thường trong trường hợp NĐBH tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm.

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài vào Việt Nam

Bảo hiểm chi phí y tế mức cao do ốm bệnh, tai nạn cho người nước ngoài vào Việt Nam.

Đăng ký tư vấn