Bảo Hiểm Xe Cơ Giới

Bảo hiểm TNDS tự nguyện mức 100 triệu đồng

Là sản phẩm tương tự như bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) bắt buộc theo quy định của Nhà nước, nhưng giới hạn trách nhiệm được nâng cao hơn:

Bảo hiểm thân vỏ

  • Quyền lợi bảo hiểm: Các thiệt hại vật chất của riêng phần thân, vỏ xe ô tô xảy ra do:
–  Tai nạn bất ngờ ngoài sự kiểm soát của chủ xe (đâm va, lật đổ, rơi, chìm, hỏa hoạn cháy nổ, bị các vật thể khác rơi va chạm vào)
 
–  Tai họa bất khả kháng do thiên nhiên gây ra như: bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần
 
–  Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe

 

  • Phí bảo hiểm: Từ 2,55% x Số tiền bảo hiểm (Áp dụng cho nhóm xe có tỷ lệ tổn thất thấp)

Đăng ký tư vấn