Bảo hiểm Thân tàu

Bảo hiểm cho những tổn thất về vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị của tàu do những hiểm họa của biển/sông nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ như đắm, cháy, mắc cạn, đâm va, nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, …

Bảo Việt hiện đang cung cấp các gói sản phẩm sau:

– Bảo hiểm Thân tàu biển hoạt động tuyến quốc tế

– Bảo hiểm Thân tàu biển hoạt động tuyến trong nước

– Bảo hiểm Thân tàu thủy nội địa

– Bảo hiểm Thân tàu cá

Điều kiện, điều khoản bảo hiểm áp dụng:

– Điều khoản bảo hiểm thân tàu của Hiệp hội Bảo hiểm Thân tàu London (Institute Time Clause – Hulls 01/11/1995); hoặc

– Các điều kiện bảo hiểm khác đang áp dụng tại thị trường bảo hiểm quốc tế;

– Các Quy tắc bảo hiểm do Bảo Việt ban hành

Công thức tính phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)

Phạm Vi Bảo Hiểm

– Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hay dưới nước

– Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hay nổi trồi, cố định, cấu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng

– Cháy nổ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác

– Mất tích

– Động đất, sụt lở, núi lửa phun

– Bão tố, sóng thần, gió lốc hay sét đánh

– Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển sản phẩm thủy sản, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hay khi tàu đang neo đậu lên đà sửa chữa ở xưởng

– Sơ xuất của thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là người được bảo hiểm

– Vứt bỏ tài sản khỏi tàu trong trường hợp cần thiết và hợp lý (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)

– Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc hư hỏng do khuyết tật gây ra (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)

– Hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ hoặc chi phí tố tụng

– Giám định hư hại và tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)

– Đóng góp chi phí tổn thất chung (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)

– Kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)

Đăng ký tư vấn