Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân

Với mỗi người Việt, ngôi nhà là niềm tự hào, là tài sản giá trị về cả tinh thần và vật chất. Chương trình “Bảo hiểm nhà tư nhân” của Bảo Việt sẵn sàng đồng hành và bảo vệ toàn diện cho mái ấm gia đình bạn trước mọi rủi ro cháy, nổ, giông, bão, lũ lụt, trộm cướp,…

Tùy theo ngân sách và nhu cầu của mình, khách hàng có thể lựa chọn

– Bảo hiểm cho ngôi nhà và tài sản bên trong; hoặc chỉ bảo hiểm cho ngôi nhà

– Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm mở rộng phù hợp

Những dịch vụ tiện ích bao gồm

– Không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế ngôi nhà

– Không yêu cầu kê khai tài sản bên trong

– Tích hợp quyền lợi bảo hiểm ngôi nhà & tài sản bên trong trong cùng một đơn bảo hiểm

– Quyền lợi mở rộng thiết thực và linh hoạt

– Miễn phí thuê nhà sau tổn thất

– Bồi thường thay thế mới theo giá trị trường

– Thủ tục bồi thường nhanh chóng, đơn giản

– Dịch vụ tư vấn miễn phí 24/7

Phạm Vi Bảo Hiểm

Bảo Việt bồi thường cho những thiệt hại xảy ra do:

– Cháy (bao gồm sét đánh)

– Nổ

– Giông, bão, lũ lụt (bao gồm nước biển tràn)

– Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước

– Va chạm với ngôi nhà

– Trộm cướp

– Thuê nhà sau tổn thất

Bảo Việt sẽ không bồi thường cho:

– Những thiệt hại do gây rối, quần chúng nổi dậy, bãi công, sa thải công nhân

– Những thiệt hại bắt nguồn từ nguyên liệu vũ khí hạt nhân, tên lửa, vũ khí chiến tranh, phóng xạ ion hoá

– Những thiệt hại gây ra do ô nhiễm, nhiễm bẩn

– Những thiệt hại gây ra bởi chiến tranh và/ hoặc hành động khủng bố

Đăng ký tư vấn