Bảo Hiểm Hàng Không

Bảo hiểm vật chất

– Bảo hiểm thân máy bay (kể cả đối với các rủi ro chiến tranh và không tặc)

– Bảo hiểm phụ tùng

– Bảo hiểm các tài sản và trang thiết bị lắp thêm lên máy bay

Bảo hiểm trách nhiệm

– Bảo hiểm trách nhiệm chủ sân bay và người điều hành sân bay

– Bảo hiểm trách nhiệm người điều hành bay

– Bảo hiểm trách nhiệm đối với hành khách, hàng lý, hàng hóa, hàng bưu chính

– Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba (của chủ nhà để máy bay, công ty cung ứng xăng dầu hàng không, công ty cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy bay, dịch vụ hàng hóa, suất ăn và các dịch vụ khác trong lĩnh vực hàng không…)

– Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Các sản phẩm bảo hiểm khác

– Bảo hiểm tai nạn nhân viên tổ bay

– Bảo hiểm mất khả năng sử dụng máy bay

– Các loại hình bảo hiểm khác

Phạm vi bảo hiểm

– Bồi thường các chi phí sửa chữa và/hoặc thay thế các thiệt hại vật chất xảy ra cho máy bay, thiết bị và phụ tùng do Người được bảo hiểm khai thác thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc thuộc trách nhiệm đã thỏa thuận của Người được bảo hiểm

– Chi trả các khoản mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải thanh toán đối với các thiệt hại do Thương tật thân thể và/hoặc Thiệt hại tài sản của các bên thứ ba bắt nguồn từ một Sự cố và phát sinh từ hoạt động của Người được bảo hiểm

– Thanh toán các chi phí y tế cho phi công và tiếp viên gặp tai nạn trong khi bay

– Thanh toán số tiền thỏa thuận trong trường hợp máy bay phải dừng bay sau tai nạn tuân theo các hạn mức trách nhiệm, điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định cụ thể trong đơn bảo hiểm

Đăng ký tư vấn