BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Với kinh nghiệm hoạt động trên 45 năm (từ 15/01/1965)trong các lĩnh vực: Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm con người; với mạng lưới 67 công ty thành viên tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Bảo hiểm Bảo Việt hiện chiếm 23,64% thị phần và là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Không ngừng nghiên cứu, phát triển sản phẩm và các dịch vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của đông đảo khách hàng.
Chúng tôi cung cấp các loại hình bảo hiểm gốc bao gồm:
1. Bảo hiểm Xe cơ giới
2. Bảo hiểm Con người
3. Bảo hiểm Tài sản
4. Bảo hiểm Trách nhiệm
5. Bảo hiểm cho các rủi ro hỗn hợp nhỏ
6. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
7. Bảo hiểm toàn diện doanh nghiệp
8. Bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro kỹ thuật
9. Bảo hiểm Hàng hoá
10. Bảo hiểm Tàu thuỷ
11. Bảo hiểm Dầu khí và Hàng không

Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ khác: 
Kinh doanh Tái bảo hiểm Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.  
Giám định tổn thất Giám định, điều tra, tính toán, phân bổ tổn thất, đại lý giám định tổn thất, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.  
Tiến hành họat động đầu tư.
Hoạt động đầu tư được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Hotline: 0908 682 866
Email: phanthang915@gmail.com

 

0908 682 866